Nawigacja

Aktualności

Spotkanie w ramach cyklu edukacyjnego „Źródła mówią", 5 maja 2023

5 maja 2023 r. w Delegaturze IPN w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu edukacyjnego pt. „Źródła mówią”. W zajęciach uczestniczyli studenci z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod opieką dr Katarzyny Marszałek

Podczas pierwszej części zajęć  młodzież wysłuchała wykładów dotyczących działalności Referatu Badań Historycznych oraz Referatu Edukacji Narodowej, które wygłosili dr Joanna Matyasik oraz  Mirosław Sprenger, kierownik REN.

W drugiej części zajęć, które poprowadziły Karolina Marciniak i Anna Jakubowska, pracownice Wydziału Archiwalnego Delegatury IPN w Bydgoszczy, studenci zapoznali się ze specyfiką pracy Wydziału, w tym z poszczególnymi procesami jakim podlegają materiały archiwalne w archiwum (gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie, digitalizacja). Uczestnikom zwrócono uwagę na różnorodność zgromadzonej dokumentacji ze względu na postać fizyczną, rodzaj dokumentacji oraz instytucje przekazujące materiały archiwalne. Całość zajęć uzupełniono prezentacją najciekawszych, a także nietypowych archiwaliów znajdujących się w archiwum Wydziału.

  • Joanna Matyasik zapoznaje studentów ze specyfiką pracy Referatu Badań Historycznych, fot Patryk Malendowicz.
  • Mirosław Sprenger zapoznaje studentów ze specyfiką pracy Referatu Edukacji Narodowej, fot Patryk Malendowicz.
    Mirosław Sprenger zapoznaje studentów ze specyfiką pracy Referatu Edukacji Narodowej, fot Patryk Malendowicz.
  • Anna Jakubowska zapoznaje studentów ze specyfiką pracy Wydziału Archiwalnego, fot Patryk Malendowicz.
    Anna Jakubowska zapoznaje studentów ze specyfiką pracy Wydziału Archiwalnego, fot Patryk Malendowicz.
  • Karolina Marciniak zapoznaje studentów ze specyfiką pracy Wydziału Archiwalnego, fot Patryk Malendowicz.
    Karolina Marciniak zapoznaje studentów ze specyfiką pracy Wydziału Archiwalnego, fot Patryk Malendowicz.
do góry