Nawigacja

Aktualności

Jubileusz profesora Wojciecha Polaka, 30 maja 2023

Joanna Matyasik
Data publikacji 18.05.2023

30 maja 2023 r. w Dworze Artusa w Toruniu odbyła się uroczysta sesja naukowa, pt. „Opozycja i  opór społeczny w regionie kujawsko-pomorskim w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku".

 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
 • Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.
  Jubileusz Profesora Wojciecha Polaka, fot. J. Matyasik.

Sesja została organizowana z okazji jubileuszu 60. urodzin profesora Wojciecha Polaka, zastępcy przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W trakcie uroczystości jubilat otrzymał m.in. medal Thorunium z rąk prezydenta Torunia oraz Księgę Pamiątkową. Prezesa IPN dr Karola Nawrockiego reprezentował prof. Mirosław Golon, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku, który wygłosił również okolicznościowe przemówienie oraz wziął udział w panelu dyskusyjnym. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Odczytano także listy gratulacyjne od prezesa partii PIS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckeigo oraz ministra Przemysława Czarnka. 

►Organizatorzy wydarzenia:

• Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

• Wojewoda Kujawsko-Pomorski

• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

• Prezydent Miasta Torunia

• Starosta Toruński

• JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

► Wojciech Polak – urodził się 22 lutego 1962 r. w Olsztynie.  W 1980 r. zaczął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1985 r. uzyskał stopień magistra i rozpoczął pracę w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Pracę doktorską Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1613 (promotor: prof. dr hab. Janusz Małłek) obronił w 1994 r. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Jeszcze w 1995 r. jego doktorat ukazał się drukiem pt. O Kreml i Smoleńszczyznę. W 2003 r. opublikował w Wydawnictwie UMK obszerną rozprawę: Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność" i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981–4 VI 1989). Stała się ona podstawą jego habilitacji. Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wydziale Nauk Historycznych UMK 6 stycznia 2004 r.

Od listopada 2004 r. Wojciech Polak pracował w Instytucie Politologii UMK, od października 2005 r. był kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych. W maju 2005 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK. Dnia 29 lutego 2008 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł profesora nauk humanistycznych. Od listopada 2008 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego UMK na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Obecnie kieruje tam Katedrą Konfliktów Politycznych. W ostatnich latach prowadzi badania dotyczące głównie dziejów PRL (stan wojenny w Polsce, działalność Służby Bezpieczeństwa, relacje państwo–Kościół, historia opozycji demokratycznej i „Solidarności”). Ich owocem jest m.in. 20 książek autorskich na ten temat, publikowanych w latach 2003–2016.

Od 2014 r. jest redaktorem naczelnym półrocznika historycznego „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, wydawanego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W latach 2010–2014 pełnił funkcję kierownika Ośrodka Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest konsultantem wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Obecnie prowadzi też wykłady zlecone w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lutym 1981 r. został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Działalność podziemną w NZS prowadził także po wprowadzeniu stanu wojennego, był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Równocześnie przez całe lata osiemdziesiąte współpracował ze strukturami podziemnymi „Solidarności” Regionu Toruńskiego i Regionu Olsztyńskiego (m.in. drukowanie gazetek, kolportaż, działalność publicystyczna) W 2016 r. został powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Jest też członkiem zarządu Komitetu „Solidarni – Toruń Pamięta”, a także przewodniczącym Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od 2011 r. współorganizator Marszu Rotmistrza Pileckiego w Toruniu, a także gry terenowej dla młodzieży „O szablę rotmistrza Pileckiego”. Od 2010 r. przewodniczący Kapituły Konkursu Historycznego im. Generał Elżbiety Zawackiej dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich. Przewodniczący Klubu Nowa Szewska Pasja. Wiceprzewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Toruniu.

 

 

do góry