Nawigacja

Aktualności

Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiego Obozu Wysiedleńczego w Smukale, 20 maja 2023

20 maja 2023 r. na cmentarzu wojennym przy ul. Baranowskiego w Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary niemieckiego obozu wysiedleńczego z okresu II wojny światowej. Zorganizowali je Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska. W czasie uroczystości odsłonięto tablicę informacyjną sfinansowaną przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku.

Treść tablicy opracował dr Mateusz Maleszka, autor broszury poświęconej obozowi w Smukale. Instytut Pamieci Narodowej pokrył także koszt wymiany granitowej tablicy znajdującej się na pomniku.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa, miasta, służb mundurowych, młodzież oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

Delegaturę IPN w Bydgoszczy reprezentowali: naczelnik Edyta Cisewska, dr Tomasz Ceran, kierownik Referatu Badań Historycznych oraz dr Mateusz Maleszka.

 • Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, fot. Regina Dąbkowska.
  Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, fot. Regina Dąbkowska.
 • Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, na zdjęciu naczelnik Edyta Cisewska podczas składania kwiatów, fot. Regina Dąbkowska.
  Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, na zdjęciu naczelnik Edyta Cisewska podczas składania kwiatów, fot. Regina Dąbkowska.
 • Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, fot. Regina Dąbkowska.
  Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, fot. Regina Dąbkowska.
 • Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, na zdjęciu dr Mateusz Maleszka, fot. Regina Dąbkowska.
  Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, na zdjęciu dr Mateusz Maleszka, fot. Regina Dąbkowska.
 • Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, na zdjęciu dr Tomasz Ceran, fot. Regina Dąbkowska.
  Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, na zdjęciu dr Tomasz Ceran, fot. Regina Dąbkowska.
 • Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, fot. Regina Dąbkowska.
  Uroczystości upamiętniające ofiary obozu w Smukale, fot. Regina Dąbkowska.
 • Zaproszenie
  Zaproszenie
do góry