Nawigacja

Aktualności

Obchody 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej – województwo kujawsko-pomorskie, lipiec 2023

11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomnienie przypada w rocznicę tzw. krwawej niedzieli, będącej punktem kulminacyjnym masowych eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez OUN, UPA, wspieranych przez lokalną ludność ukraińską. Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, czynnie uczestniczyła w ogólnopolskich obchodach, których celem było upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej. 

Zob. relację z obchodów w głównym wydaniu Zbliżeń TVP3 Bydgoszcz ►

https://bydgoszcz.tvp.pl/71222351/zblizenia-11072023-g-1830

 

Program wydarzeń

► 10 lipca 2023 r., Delegatura IPN w Bydgoszczy, godz. 15:00 – wernisaż wystawy plenerowej: „Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie 1943–1945”. Otwarcie poprowadził prof. Mirosław Golon, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku

► 11 lipca 2023 r.,Delegatura IPN w Bydgoszczy, godz. 16:15 – promocja książki „Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego” z udziałem autora Tomasza Turejko

► 11 lipca 2023 r., Toruń, godz. 8:30 –  msza święta w kościele św. Jakuba, w którym znajduje się najstarsze miejsce pamięci o Wołyniu.  W 1950 r. pochowano tu biskupa łuckiego (wołyńskiego) Adolfa Szelążka (1865-1950), w późniejszym okresie ufundowano tablicę upamiętniającą ofiary nacjonalistów nacjonalistów ukraińskich w województwach łuckim, stanisławowskim, tarnopolskim i lwowskim

► 10-11 lipca 2023 r. złożenie kwiatów w miejscach pamięci

  • 10 lipca 2023 r., Inowrocław –  w przeddzień rocznicy, delegacja Delegatury IPN na czele z prof. Mirosławem Golonem:

– ok. godz. 12:00 pod Pomnikiem ku czci Polaków pomordowanych na Kresach przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA (tablica umieszczona na dużym kamieniu, położona na Skwerze/Placu Obrońców Inowrocławia przy ul. Ratuszowej)

– ok. godz. 12:15 podTablicą pamięci poległych i pomordowanych w latach 1943-1945 oraz tych, którzy uciekli przed terrorem i zagładą ok. godz. 12:15 (upamiętnienie zamontowane na ścianie  kościoła św. Józefa)

  • 11 lipca 2020, Toruń – prof. Mirosław Golon wygłosił prelekcję poświęconą zbrodni wołyńskiej w kościele św. Jakuba oraz złożył kwiaty:

–  ok. godz. 10:30 pod tablicą w kościele św. Jakuba w Toruniu

– ok. godz. 11:30 w memorialnym kompleksie na ul. Starotoruńskiej w Parku Pamięci Narodowej przy Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu

– ok. godz. 12:00 pod Tryptykiem Wołyńskim przy parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu (ul. Świętej Faustyny 7)

  • 11 lipca 2020, Bydgoszcz – przedstawiciele Delegatury IPN w Bydgoszczy w składzie naczelnik Edyta Cisewska i Mirosław Sprenger:

– ok. godz. 12:00 pod pomnikiem „Golgota Wschodu" oraz zapalili znicze przy tabliczkach przy kościele Św. Braci Męczenników w Bydgoszczy 

  • 11 lipca 2023, Grudziądz – dr Przemysław Wójtowicz z Referatu Badań Historycznych wygłosił prelekcję poświecona zbrodni wołyńskiej oraz złożył kwiaty:

– godz. 12:00 pod pomnikiem Pamięci Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów (zbieg ulic Rapackiego i Królewieckiej)

► 12 lipca 2023 r.  –  prof. Mirosław Golon wraz z prof. Wojciechem Polakiem, zastępcą przewodniczącego Kolegium IPN, wystąpi w TV Trwam i Radiu Maryja w programie „Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w okresie II wojny światowej”.

 

Na rynku wydawniczym, staraniem Oddziału IPN w Gdańsku, ukazała się książka: „Ocaleni z ludobójstwa. Wspomnienia Polaków z Wołynia”, wprowadzenie, wybór i opracowanie Joanna Karbarz-Wilińska, Bartosz Januszewski, Gdańsk–Warszawa 2023, 528 s. + 24 s. Zbiór relacji świadków dokumentuje wołyńskie ludobójstwo dokonane osiemdziesiąt lat temu przez ukraińskich nacjonalistów na południowo-wschodnich terenach II RP. Więcej na stronie ►

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/185140,Ocaleni-z-ludobojstwa-Wspomnienia-Polakow-z-Wolynia.html

Zachęcamy też do zapoznania się z portalem zbrodniawolynska.pl, który został przygotowany w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej wolynskyjzloczyn.eu i angielskiej volhyniamassacre.eu. Znaleźć tam można podstawowe informacje na temat zbrodni wołyńskiej, kalendarium, relacje świadków, informacje o śledztwach prowadzonych przez prokuratorów IPN-KŚZpNP, materiał zdjęciowy oraz czytelnię, a w niej publikacje na temat zbrodni. ►

https://zbrodniawolynska.pl/

 

 

 

do góry