Nawigacja

Aktualności

Wystawa elementarna IPN "Elżbieta Zawacka"

  • zawacka12

Elżbieta Zawacka

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy. Prezentuje sylwetkę Elżbiety Zawackiej

Elżbieta Zawacka, torunianka, jedna z  najodważniejszych Polek żyjących w  XX w. Jej życie stanowiło świadectwo oddania i miłości do ojczyzny. W okresie międzywojennym była nauczycielką oraz instruktorką Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Brała udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r. Była żołnierzem SZP-ZWZ- -AK, kurierką, emisariuszką, jedyną kobietą cichociemną. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Po wojnie niezłomna nie tylko w walce z nowym okupantem, ale także w działaniach na rzecz upamiętnienia tych, którzy walczyli o  niepodległość. Do końca życia wierna Polsce. (fragment wystawy)

Autor Wystawy: Mirosław Sprenger

Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Golon, dr hab. Marek Gałęzowski

Redakcja i korekta językowa: Anna Świtalska-Jopek

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: Piotr Wiejak

W wystawie wykorzystano zdjęcia: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet (FGEZ), Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), biblioteki cyfrowej Polona.pl (Polona), Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego (WBH) oraz ze zbiorów prywatnych Mirosława Sprengera

do góry