Nawigacja

Aktualności

Wyrok na ziemiaństwo – 80 lat od komunistycznej reformy rolnej. Nowa edycja edukacyjnego projektu ziemiańskiego.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych. Zgłoszenia szkół do 1 marca 2024 r.

  • Nowa edycja edukacyjnego projektu ziemiańskiego.
    Nowa edycja edukacyjnego projektu ziemiańskiego.

Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch form – pisemnej lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność z faktami oraz samodzielna analiza materiałów historycznych. Elementem niezbędnym będzie oparcie pracy na źródłach, a szczególnie doceniane będą prace prezentujące losy nieznanych szerzej postaci i rodzin oraz miejsc, w których znaleźli się wypędzeni z majątków ziemskich właściciele. Zwycięzcy konkursu przyjadą do Krakowa na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim finałem konkursu, która planowana jest na 7 czerwca 2024 r. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmujemy do 1 marca 2024 r. Należy je przesłać do ogólnopolskiego koordynatora projektu dr. Pawła Mazura z Oddziału IPN w Krakowie, e-mail: pawel.mazur@ipn.gov.pl, tel. 666-010-620 

 

Ziemianie w obliczu komunistycznej reformy rolnej 

Wraz z postępem Armii Czerwonej i kreowaniem nowej rzeczywistości politycznej na opanowanych przez nią terenach, PKWN dekretami wprowadzał rewolucyjne zmiany w polskim systemie społecznym i gospodarczym. Celem tych działań było usunięcie dawnych elit i zapewnienie dominacji władzy komunistycznej w Polsce. Jedną z pierwszych decyzji PKWN było ogłoszenie 6 września 1944 r. dekretu o reformie rolnej, która zakładała wywłaszczenie pod przymusem i bez odszkodowania wszystkich właścicieli ziemskich, posiadających gospodarstwa powyżej 50 ha ziemi obszaru ogólnego. Co więcej, ziemianie wraz z rodzinami musieli opuścić granice rodzimego powiatu i rozpoczynali tułacze życie w kraju lub na emigracji. Wywłaszczenie z majątków, poprzedzone często rabunkiem mienia stanowiło preludium do czasu zubożenia, represji i marginalizacji dla ziemian oraz ich rodzin. Mimo to większość z nich zachowała godność, przetrwała trudny okres stalinizmu i kolejnych dekad, podtrzymując tradycję i przekazując etos stanowiący fundament kultury ziemiańskiej.

 

Informacje oraz formularz zgłoszeń ►

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/konkursy-historyczne/193624,Wyrok-na-ziemianstwo-80-lat-od-komunistycznej-reformy-rolnej-Nowa-edycja-edukacy.html

 

do góry