Nawigacja

Aktualności

Broszura „Symbol niezłomnej wsi. Piotr Bartoszcze (1950–1984)”

Broszura autorstwa Wojciecha Gonery, przygotowana i wydana została przez Referat Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy.

  • Broszura

Publikacja w interesujący sposób przedstawia życie i działalność Piotra Bartoszcze – opozycjonisty, współtwórcy niezależnych od władz PRL chłopskich związków zawodowych na Kujawach, lidera ich lokalnych struktur (m.in. przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Inowrocław i członka władz wojewódzkich NSZZ RI „S” w Bydgoszczy); a ponadto kolportera prasy związkowej i jednego z sygnatariuszy porozumień bydgoskich z dnia 17 kwietnia 1981 r.

Piotr Bartoszcze za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i walkę o podstawowe prawa wsi był wraz z rodziną inwigilowany i prześladowany przez komunistyczny aparat represji. Został skrytobójczo zamordowany w 1984 r. Sprawców zbrodni nie ustalono do dziś.

do góry