Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy powstała na podstawie Zarządzenia Prezesa IPN z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie utworzenia delegatur Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Delegatura IPN w Bydgoszczy obejmuje swoim działaniem obszar właściwości trzech sądów okręgowych, mających siedziby w byłych miastach wojewódzkich: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. W Bydgoszczy miał również siedzibę Pomorski Okręg Wojskowy. Ma to wpływ na różnorodność i bogactwo zgromadzonego zasobu archiwalnego.

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy gromadzenie zasobu archiwalnego rozpoczęła w 2001 r. wraz z przejęciem materiałów archiwalnych byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Bydgoszczy. Zasób zgromadzony w Delegaturze w Bydgoszczy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., obejmuje 3698,09 mb. Gromadzenie dokumentów stanowiło podstawowe zadanie realizowane przez Wydział Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w latach 2001-2006. Proces ten do tej pory nie został zakończony, trwają prace związane z typowaniem i przejmowaniem dokumentacji w wojskowych komendach uzupełnień. Nadal są także dopływy z instytucji i osób prywatnych.

Na zasób archiwalny DIPN w Bydgoszczy składają się materiały archiwalne przejęte od instytucji, na które obowiązek przekazania dokumentów nałożył ustawodawca:

 • Delegatura Urzędu Ochrony Państwa w Bydgoszczy, a następnie jego sukcesor Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy przekazała 482,26 mb
 • Komenda Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz podległe jej komendy powiatowe i komisariaty policji przekazały 348,02 mb akt oraz 1692,16 mb akt paszportowych i kartoteki paszportowej
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz jego delegatury w Toruniu i we Włocławku przekazały 287,24 mb
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało 27,36 mb
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy i jednostki podległe: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, Areszt Śledczy w Chełmnie, Areszt Śledczy w Inowrocławiu, Areszt Śledczy w Toruniu, Ośrodek Doskonalenia Kadr Sucha-Zacisze, Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordon, Zakład Karny w Czersku, Zakład Karny w Chojnicach, Zakład Karny w Koronowie, Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu, Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu, Zakład Karny w Potulicach, Zakład Karny we Włocławku przekazały 80,56 mb
 • Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, Prokuratura Okręgowa w Toruniu, Prokuratura Okręgowa we Włocławku wraz z  podległymi im prokuraturami rejonowymi oraz Sąd  Okręgowy w Bydgoszczy, Sąd Okręgowy w Toruniu, Sąd Okręgowy we Włocławku wraz z podległymi im sądami rejonowymi przekazały 519,41 mb
 • Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy przekazał 42,16 mb
 • Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku przekazała 90,21 mb
 • Archiwum Wojsk Lądowych Filia nr 1 w Toruniu oraz Wojskowe Komendy Uzupełnień przekazały 106,31 mb
 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy użyczyło 3,25 mb
 • osoby prywatne w postaci darów i kolekcji prywatnych przekazały 18,89 mb.

Stan zasobu na dzień 31 grudnia 2020 r. wg instytucji przekazujących dokumenty (w metrach bieżących) 

Instytucje przekazujące materiały archiwalne

Wielkość w mb

ABW (UOP)

482,26

AW 0,22
SKW, SWW (WSI - zlikwidowane) 0,04
MSWiA 27,36

Policja

348,02

Policja (materiały paszportowe)

1692,16

Więziennictwo

80,56

OKŚZpNP

90,21

Archiwa państwowe

3,25

Archiwa wojskowe

106,31

Organy administracji publicznej

287,24

Sądy i prokuratury powszechne

519,41

Sądy i prokuratury wojskowe

42,16

Dary i kolekcje prywatne

18,89

RAZEM

3698,09

Dokumentację aktową uzupełnia zbiór mikrofilmów, dokumentacji audiowizualnej oraz materiałów o charakterze ewidencyjnym, są wśród nich: kartoteki, dzienniki rejestracyjne oraz inwentarze archiwalne. Do zasobu kartotecznego Delegatury IPN w Bydgoszczy materiały przekazywały następujące instytucje: Urząd Ochrony Państwa Delegatura w Bydgoszczy, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i podległe jej komendy powiatowe i komisariaty policji, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, Wojskowe Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Brodnicy, Świeciu, Inowrocławiu i Grudziądzu oraz Kujawsko­­-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy wraz podległymi Delegaturami. Łączna ilość zasobu ewidencyjnego w Delegaturze wynosi 260,78 mb.

Zasób archiwalny Delegatury w Bydgoszczy

 

Nazwa aktotwórcy

Rodzaj materiałów archiwalnych

Akta organów bezpieczeństwa

WUSW w Bydgoszczy

* Akta operacyjne I, II, III, IV
* Akta osobowe V, VI
* Akta paszportowe
* Akta administracyjne

WUSW w Toruniu

* Akta operacyjne I, II, III, IV
* Akta osobowe V, VI
* Akta paszportowe
* Akta administracyjne

WUSW we Włocławku

* Akta operacyjne I, II, III, IV
* Akta osobowe V, VI
* Akta paszportowe
* Akta administracyjne

Akta wymiaru sprawiedliwości

Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu

Akta śledcze i dochodzeniowe 1945-1946

Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Bydgoszczy

Akta śledcze 1949

Prokuratura Sądu Okręgowego w Toruniu

Akta śledcze i dochodzeniowe 1946-1950

Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy

Akta śledcze 1950-1981

Prokuratura Powiatowa w Wąbrzeźnie

Akta śledcze 1950-1954

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe

Akta śledcze 1986-1987

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ

Akta śledcze 1995-1998

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy

Akta śledcze 1997

Prokuratura Powiatowa w Chełmnie

Akta śledcze 1950-1957

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Akta śledcze 1997

Prokuratura Rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu

Akta śledcze 1997

Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu

Akta śledcze 1997

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie

Akta śledcze 1996

Prokuratura Rejonowa w Szubinie

Akta śledcze 1997

Prokuratura Rejonowa w Świeciu

Akta śledcze 1988-1989

Prokuratura Wojewódzka w Toruniu

Akta śledcze 1976-1991

Prokuratura Rejonowa w Toruniu

Akta śledcze 1982-1986

Prokuratura Powiatowa w Mogilnie

Akta śledcze 1951-1972

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie

Repertoria 1982-1987

Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy

Akta spraw karnych 1949-1950

Sąd Okręgowy w Grudziądzu

Akta spraw karnych, akta spraw rehabilitacyjnych 1947-1949

Sąd Okręgowy w Inowrocławiu

Akta spraw karnych 1948-1949

Sąd Okręgowy we Włocławku

Akta spraw karnych 1946-1949

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Akta spraw karnych 1945-1950

Sąd Okręgowy w Toruniu

Akta spraw karnych 1946-1950

Sąd Grodzki w Aleksandrowie Kujawskim

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946

Sąd Grodzki w Brześciu Kujawskim

Akta spraw rehabilitacyjnych, akta spraw o uznanie za zmarłego 1945-1950

Sąd Grodzki w Brodnicy

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1945-1950

Sąd Grodzki w Bydgoszczy

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1945-1950

Sąd Grodzki w Chełmży

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Chodczu

Akta spraw rehabilitacyjnych, akta spraw o uznanie za zmarłego 1945-1950

Sąd Grodzki w Chojnicach

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1949

Sąd Grodzki w Czersku

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Grudziądzu

Akta spraw o uznanie za zmarłego, akta spraw karnych 1946-1951

Sąd Grodzki w Kcyni

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Koronowie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1948

Sąd Grodzki w Lipnie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1945-1950

Sąd Grodzki w Inowrocławiu

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Łabiszynie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Nowem

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Radziejowie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1950

Sąd Grodzki w Rypinie

Akta spraw o uznanie za zmarłego, akta spraw karnych, rehabilitacyjnych 1945-1950

Sąd Grodzki w Trzemesznie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1948

Sąd Grodzki w Tucholi

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Sępólnie Krajeńskim

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Świeciu

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1945-1950

Sąd Grodzki w Szubinie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki w Toruniu

Akta spraw o uznanie za zmarłego, rehabilitacyjne 1946-1950

Sąd Grodzki w Wąbrzeźnie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1947-1950

Sąd Grodzki w Więcborku

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1946-1950

Sąd Grodzki we Włocławku

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1945-1950

Sąd Grodzki w Żninie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1945-1951

Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy

Akta spraw karnych 1950-1989

Sąd Wojewódzki w Toruniu

Akta spraw karnych 1957-1989

Sąd Wojewódzki we Włocławku

Akta spraw karnych 1981-1982

Sąd Powiatowy w Brodnicy

Akta spraw o uznanie za zmarłego1951-1961

Sąd Powiatowy w Bydgoszczy

Akta spraw karnych 1957-1962

Sąd Powiatowy w Chojnicach

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1951-1960

Sąd Powiatowy w Grudziądzu

Akta spraw karnych 1950-1974

Sąd Powiatowy w Inowrocławiu

Akta spraw karnych, akta spraw o uznanie za zmarłego 1951-1953

Sąd Powiatowy w Lipnie

Akta spraw karnych, akta spraw o uznanie za zmarłego 1951-1974

Sąd Powiatowy w Mogilnie

Akta spraw karnych 1972-1973

Sąd Powiatowy w Radziejowie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1951-1975

Sąd Powiatowy w Rypinie

Akta spraw karnych, akta spraw o uznanie za zmarłego 1951-1975

Sąd Powiatowy w Sępólnie Krajeńskim

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1951-1960

Sąd Powiatowy w Szubinie

Akta spraw karnych 1954

Sąd Powiatowy w Świeciu

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1951-1969

Sąd Powiatowy w Toruniu

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1951-1969

Sąd Powiatowy we Włocławku

Akta spraw o uznanie za zmarłego, akta spraw karnych 1952-1958

Sąd Powiatowy w Żninie

Akta spraw karnych 1958-1963

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Akta spraw karnych 1980-1989

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Akta spraw karnych 1997

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Akta spraw karnych 1975-1989

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Akta spraw karnych 1977-1989

Sąd Rejonowy w Mogilnie

Akta spraw karnych 1982-1987

Sąd Rejonowy w Nakle

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1989

Sąd Rejonowy w Radziejowie

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1976-1988

Sąd Rejonowy w Rypinie

Akta spraw karnych 1975-1989

Sąd Rejonowy w Szubinie

Akta spraw karnych 1983-1989

Sąd Rejonowy w Świeciu

Akta spraw karnych, akta spraw o uznanie za zmarłego 1981-1989

Sąd Rejonowy w Toruniu

Akta spraw karnych 1976-1989

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Akta spraw karnych 1982-1983

Sąd Rejonowy we Włocławku

Akta spraw karnych 1975-1989

Specjalny Sąd Karny w Toruniu

Akta spraw karnych 1945-1946

Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Rogowie

Akta ukaranych przez kolegium z dekretu o stanie wojennym 1981

Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Bydgoszczy

Akta ukaranych przez kolegium za wywołanie niepokoju publicznego 1985-1988

Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Koronowie

Akta ukaranych przez kolegium z dekretu o stanie wojennym 1981-1982

Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Mroczy

Akta ukaranych przez kolegium z dekretu o stanie wojennym 1982

Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Janowcu Wielkopolskim

Akta ukaranych przez kolegium z dekretu o stanie wojennym 1981

Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Żninie

Akta ukaranych przez kolegium z dekretu o stanie wojennym 1981oraz za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu

Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Toruniu

Akta ukaranych przez kolegium za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw 1989

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie Delegatura w Bydgoszczy

Akta spraw karnych 1951

Wojskowy Sąd Polowy 2 Armii Wojska Polskiego

Repertoria spraw karnych, skorowidz do repertorium 1944-1945

Wojskowy Sąd Polowy 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty

Repertoria „D”, skorowidz do repertorium 1944-1947

Wojskowy Sąd Polowy 12 Dywizji Piechoty

Repertoria „D”, skorowidz do repertorium 1945-1947

Wojskowy Sąd Polowy 14 Dywizji Piechoty

Repertoria „D”, skorowidz do repertorium 1945-1947

Wojskowy Sąd Polowy 16 Dywizji Piechoty

Repertoria „D”, skorowidz do repertorium 1945-1947

Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Akta spraw karnych, akta śledcze 1946-1955, repertoria, skorowidze, materiały administracyjne

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Toruniu

Repertoria, skorowidz do repertorium 1946-1947

Wojskowy Sąd Okręgowy II w Bydgoszczy

Akta spraw karnych 1947-1954

Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

Akta spraw karnych i akta odszkodowawcze 1954-1994

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy

Akta śledcze, akta dochodzeniowe, akta administracyjne, repertoria skorowidze 1953-1990

Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

Akta śledcze, akta odszkodowawcze, sprawozdania, analizy, dzienniki, rozkazy, meldunki 1959-1990

Prokuratura Jednostki Wojskowej 1287 w Grudziądzu

Akta śledcze, akta dochodzeniowe, dzienniki korespondencyjne, rozkazy, zarządzenia, dyrektywy, okólniki, sprawozdania, statystyki 1955-1997

Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy

Akta śledcze, repertoria śledcze i dochodzeniowe, skorowidze do repertoriów 1946-1955

Wojskowa Prokuratura Polskich Kolei Państwowych w Bydgoszczy

Inwentarz kartkowy 1946-1950

Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych w Bydgoszczy

Wykaz spraw karnych 

Akta Urzędów Wojewódzkich

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział do Spraw Wyznań

Akta administracyjne, akta osobowe duchownych 1975-1989

Urząd Wojewódzki w Toruniu Wydział do Spraw Wyznań

Akta administracyjne, akta osobowe duchownych 1975-1989

Urząd Wojewódzki we Włocławku Wydział do Spraw Wyznań

Akta administracyjne, akta osobowe duchownych 1975-1989

Akta Organów Więziennictwa

Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Bydgoszczy

materiały administracyjne

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

Akta penitencjarne osób aresztowanych, akta osobowe funkcjonariuszy 1967-1989

Zakład Karny w Łęgnowie

Akta penitencjarne osób aresztowanych 1967-1969

Zakład Karny w Przechowie

Akta penitencjarne osób aresztowanych 1965-1971

Zakład Karny w Fordonie

Akta penitencjarne osób aresztowanych, akta osobowe funkcjonariuszy 1954-1989

Zakład Karny w Chojnicach

Akta penitencjarne osób aresztowanych 1966-1988

Areszt Śledczy w Chełmnie

Akta penitencjarne osób aresztowanych, akta osobowe funkcjonariuszy 1983-1988

Zakład Karny w Koronowie

Akta penitencjarne osób aresztowanych, akta osobowe funkcjonariuszy 1962-1984

Areszt Śledczy w Chojnicach

Akta osobowe więźniów i funkcjonariuszy 1966-1988

Areszt Śledczy w Inowrocławiu

Akta penitencjarne osób aresztowanych, akta osobowe funkcjonariuszy 1967-1987

Areszt Śledczy w Toruniu

Akta penitencjarne osób aresztowanych, akta osobowe funkcjonariuszy 1981-1986

Zakład Karny w Potulicach

Akta penitencjarne osób aresztowanych, skazanych i funkcjonariuszy 1972-1989

Okręgowy Szpital Więzienny nr 1 w Grudziądzu

Akta administracyjne, historie chorób, wykaz zmarłych więźniów 1948-1956

Zakład Karny we Włocławku Ośrodek Odosobnienia

Akta penitencjarne osób aresztowanych, akta osobowe internowanych, funkcjonariuszy 1981-1985

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu

Akta penitencjarne, administracyjne, akta osobowe funkcjonariuszy, operacyjne 1961-1989

Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu

Akta penitencjarne osób aresztowanych, akta osobowe funkcjonariuszy 1981-1982

 Spuścizny, darowizny i kolekcje

Tadeusz Piziewicz

Recenzje, opracowania naukowe, listy, dokumenty 1946-1995

Kazimierz Majchrzak

Komunikaty, odezwy, opracowania, uchwały 1980-1986

Jerzy Przetakiewicz

Zestawienie mieszkańców gminy Skępe pow. Lipno, którzy starali się uzyskać obywatelstwo niemieckie w latach 1939-1945

Jan Perejczuk

Broszury, ulotki, biuletyny 1952-1994

Henryk Rosiński

Wspomnienia 1945-1968

Adam Mańczak

Dokumentacja działalności opozycyjnej bydgoskich nauczycieli 1980-1981

Polski Związek b. Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych

Orzeczenia ZUS byłych więźniów obozu w Potulicach z lat 1969-1945

NZS UTP w Bydgoszczy

Ulotki, komunikaty, dokumenty 1980-1989

Marek Bernaciak

Klisze fotograficzne – wydarzenia w „Towimorze” 1980

Bogusław Łuczak

Biuletyn Sądowy z roku 1982

Adam Tuński

Wspomnienia

Ryszard Lewandowski

Działalność Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Łabiszynie

Izabela Montowska

Księga pamiątkowa ku czci pomordowanych Polaków - ofiar terroru hitlerowskiego w Bydgoszczy

Jan Monarcha

Wspomnienia i dokumenty dot. działalności w NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy

Remigiusz Stasiak

Materiały dot. spotkania w domu katechetycznym przy kościele NMP w Bydgoszczy

Czesław Wierzbicki

Dokumenty urzędowe

Roman Kotzbach

Aparat fotograficzny Robot Star II Vollautomat

Czesław Rzadkosz

Dokumentacja procesowa

Czesław Zienowicz

Dokumentacja dotycząca Henryka Zienowicza

Andrzej Bogucki

Materiały dotyczące akcji balonowej NSZZ „Solidarność”

Lech Wierzbicki

Wspomnienia i fotografie

Jan Wojciech Zieliński

Druki zwarte

Jan Grzelczak

Fotografie dot. obozu koncentracyjnego w Dachau

Mirosław Burczyński

Druki zwarte

Jarosław Wenderlich

Serwis informacyjny NSZZ „Solidarność”, Tygodnik „Solidarności”, Wolne Związki. Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Agnieszka Bielewicz

Korespondencja Klary Skalskiej

Andrzej Kondej

Broszury wydawane przez NSZZ „Solidarność”

Aldona Balcer 

 

Elżbieta Bator

Materiały dot. Zenobia Adamskiej

Łukasz Kaczanowski, Daniel Lahner

Materiały dot. NSZZ „Solidarność” przy Oddziale Wojewódzkim Banku Gospodarki Żywnościowej w Bydgoszczy 1980-1981, wyborów kontraktowych z czerwca 1989 roku.

Aniela Bobrowska-Woźniak

Dokumenty i fotografie dot. działalności opozycyjnej Anieli Bobrowska-Woźniak

Tomasz Sobecki

Zaświadczenie wystawione przez Niemiecki Czerwony Krzyż w 1943 roku.

Zdzisława Szulc-Zakrzewska

Materiały dot. działalności NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Chemicznym Zachem w Bydgoszczy.

Zdzisław Cisowski

Materiały dot. działalności  NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy

Mirosław Myśliński

Materiały dot. działalności Związku Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko  Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej

 

* Akta Spraw dotyczące zbrodni komunistycznych
* Dokumentacja popełnionych zbrodni niemieckich
* Wyciągi z akt sądowych o uznanie za zmarłego
* Wykaz internowanych w obozie w Potulicach
* Kartoteki personalne zbrodniarzy hitlerowskich
* Akta administracyjne

Amtsgericht Thorn [Sąd Obwodowy w Toruniu]

Akta spraw o uznanie za zmarłego 1942

Amtsgericht Kulmsee [Sąd Obwodowy w Chełmży].

Akta spraw karnych 1941

 

 
do góry