Nawigacja

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w Referacie Badań Historycznych Delegatury IPN w Bydgoszczy

  • Zbrodnia pomorska 1939 jako początek ludobójstwa Niemiec w okupowanej Polsce (w ramach Centralnego Projektu Badawczego „II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939–1944/45)”; teoria totalitaryzmu i ludobójstwa – dr Tomasz Ceran
  • Polska dyplomacja wobec „kwestii żydowskiej” w latach 1932–1939 oraz Polacy ratujący Żydów na Pomorzu i Kujawach (w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917–1990)”; dyplomacja II Rzeczpospolitej Polskiej, historia polskich Żydów – dr Kinga Czechowska
  • Rok 1945 w województwie pomorskim. Nastroje, postawy i życie codzienne (w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990”); Armia Czerwona na Pomorzu i Kujawach – Remigiusz Ławniczak
  • Niemiecki obóz przesiedleńczy w Smukale 1941–1943 (w ramach Centralnego Projektu Badawczego: „II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939–1944/45)”; Szlak bojowy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich (w ramach projektu „Szlaki Nadziei. Odyseja wolności”), rasizm i nacjonalizm w niemieckiej nauce XIX i XX w. i historia myśli politycznej – dr Mateusz Maleszka
  • Zbrodnia pomorska 1939. Dokumentacja niemieckiego terroru oraz Niemiecki Obóz w Potulicach 1941–1945 (w ramach Centralnego Projektu Badawczego „II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939–1944/45”) – dr Izabela Mazanowska
  • NSZZ Solidarność w regionie toruńskim i włocławskim (w ramach Centralnego Projektu Badawczego:  „»Solidarność« i opór społeczny 1956–1989”) – dr Przemysław Wójtowicz

***

  • Okręg Pomorski Delegatury Sił Zbrojnych–Wolność i Niezawisłość (w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Podziemie niepodległościowe 1944–1956 i ofiary represji zamordowane za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego”) – dr Alicja Paczoska-Hauke (Wieloosobowe Stanowisko do spraw  Poszukiwań i Identyfikacji)
  • Aparat represji na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956; PZPR i MSW wobec bydgoskiego środowiska akademickiego na przykładzie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy; Wybory parlamentarne 1989 r. na Pomorzu i Kujawach. Wybór dokumentów PZPR i MSW; Ostatni rok władzy. PZPR na Pomorzu i Kujawach 1989-1990 w dokumentach – dr Piotr Rybarczyk (Archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy)

 

 

do góry