Nawigacja

Aktualności

III Konferencja naukowa „Bydgostiana. Kultura i muzeum”, 25–26 maja 2023

Już po raz trzeci Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zorganizowało konferencję naukową „Bydgostiana”. Tegoroczna sesja opatrzona została podtytułem „Kultura i muzeum”.

  • II Konferencja naukowa Bydgostiana.
    III Konferencja naukowa Bydgostiana.
  • Konferencja Bydgostiana, fot. W. Woźniak, MOB.
    Konferencja Bydgostiana, fot. W. Woźniak, MOB.
  • Konferencja Bydgostiana, fot. W. Woźniak, MOB.
    Konferencja Bydgostiana, fot. W. Woźniak, MOB.

Problematyka konferencji ma charakter interdyscyplinarny, w obradach wzięli udział zarówno historycy, jak i historycy sztuki, architektury i wychowania; archeolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy i literaturoznawcy.

Rada Programowa:

• prof. zw. dr hab. Albert Kotowski (UKW)

• prof. WSG dr Marek Chamot (WSG)

• dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni (UKW)

• dr hab. Łukasz Mamert Nadolski (MWL)

• dr Joanna Matyasik (IPN)

• dr Łukasz Kosiński (MOEN)

• dr Wacław Kuczma (MOB)

Wśród prelegentów był pracownik Delegatury IPN w Bydgoszczy – dr Joanna Matyasik, która wygłosiła referat pt. "Bydgoszcz w czasach terroru. Przegląd wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących lat 1939-1956".

 Program konferencji ►

https://muzeum.bydgoszcz.pl/wydarzenia/bydgostiana-kultura-i-muzeum-program-iii-konferencji-naukowej/

do góry