Nawigacja

Aktualności

Uroczystość 100-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy – Bydgoszcz, 8 września 2023

8 września 2023 r. w Filharmonii Pomorskiej odbyła się uroczystość 100-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wśród osób nagrodzonych medalem TMMB znalazła się dr Joanna Matyasik z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

  • Uroczystość 100-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, na zdjęciu Joanna Matyasik i Tomasz Ceran.
    Uroczystość 100-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, na zdjęciu Joanna Matyasik i Tomasz Ceran.

W programie przewidziano koncert jubileuszowy oraz wręczenie medali i wyróżnień. Gościem honorowym była legenda polskiej piosenki Irena Santor, która w młodości mieszkała w Solcu Kujawskim i często bywała u krewnych w Bydgoszczy.

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy istnieje od 1923 r. i jest jednym z najstarszych stowarzyszeń tego typu na ziemiach polskich. Swymi korzeniami sięga 1832 r., kiedy to powstało Towarzystwa Upiększania Miasta Bydgoszczy, rozwiązane się w 1898 r. TMMB zajmuje się krzewieniem tradycji i kultury miasta, prowadzi bogatą działalność wydawnicza stowarzyszenia (m.in. „Encyklopedia Bydgoszczy”, monumentalny wielojęzyczny album „bo to jest Bydgoszcz”, album „Papież Jan Paweł II w Bydgoszczy”, „Muzyczna Bydgoszcz”, periodyki „Kronika Bydgoska” i „Kalendarz Bydgoski”), troszczy się o ochronę miejsc pamięci i zabytków, organizuje koncerty dla bydgoszczan, realizuje unikatowy w skali kraju program oświatowy dla szkół „Bydgoszcz moja mała Ojczyzna”, organizuje konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”. Towarzystwo planuje utworzyć Sekcję Polonijną TMMB, dla wszystkich bydgoszczan – Polaków rozsianych po świecie.

Długa historia Towarzystwa to m.in. niezwykle ważne lata po przełomie politycznym z lat 1989/1990. Zniesienie cenzury i częściowe otwarcie archiwów dało wówczas nowe możliwości opisywania najnowszej historii. Tak jak wiele podobnych stowarzyszeń w Polsce, od Gdańska po Kraków, także i to bydgoskie dało możliwość szerszej popularyzacji wiedzy o trudnych latach PRL, szczególnie o zbrodniach okresu stalinowskiego. Z dzisiejszej perspektywy, bardzo szerokiego dostępu do archiwów i szerokich możliwości publikacji, tamte skromne działania z lat 90. może nie robią zbyt wielkiego wrażenia, ale odegrały one bardzo pozytywną rolę. Na szczególną pochwałę zasługuje dorobek "Kroniki Bydgoskiej" z tej ostatniej dekady XX w. Podobną rolę pełniły wówczas stowarzyszenia lokalne i ich pisma w innych miastach regionu: Inowrocławiu, Grudziądzu czy Toruniu. Dziś dzięki nowoczesnym technikom cyfrowym z dorobkiem "Kroniki" czy innych pism można zapoznać się m.in. przez Internet (http://kpbc.umk.pl), do czego gorąco w stulecie TMMB zachęcamy. 

Zob. relację

Zob. także relację w TVP3 Bydgoszcz ►

https://bydgoszcz.tvp.pl/72609207/gala-100-lecia-towarzystwa-milosnikow-miasta-bydgoszczy

Organizatorzy wydarzenia:

  • Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy
  • Jerzy Derenda Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 
do góry