Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944-1945)” – Bydgoszcz, 19 września 2023

W Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy odbyła się promocja książki „Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944-1945)”. W wydarzeniu udział wziął autor publikacji – dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie. Spotkanie poprowadził prof. Mirosław Golon, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku.

 

Leksykon jawi się pionierskim opracowaniem naukowym. Nie tylko ukazuje skalę sowieckich represji w Polsce, proces masowych aresztowań i wywózek żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, losy tysięcy Polaków w powojennej rzeczywistości, ale także proces sowietyzacji naszego państwa. Leksykon uzupełnił w znacznym stopniu polską bibliografię naukową” (z recenzji dr. hab. D. Roguta).

 

Zob. więcej ►

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/174523,Obozy-i-wiezienia-sowieckie-na-ziemiach-polskich-19441945-Leksykon.html

do góry