Nawigacja

Aktualności

Dzień Darczyńcy 2023 w Instytucie Pamięci Narodowej - 6 grudnia 2023

6 grudnia obchodzimy, ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Dzień Darczyńcy. To inicjatywa uhonorowania osób, które aktywnie włączyły się w zasilenie narodowego zasobu archiwalnego najcenniejszymi rodzinnymi pamiątkami.

  • Dzień Darczyńcy 2023 w Instytucie Pamięci Narodowej

6 grudnia z inicjatywy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – jest obchodzony Dzień Darczyńcy. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przyłącza się do inicjatywy uhonorowania osób, które otworzyły swoje domowe archiwa.

Pragniemy w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność dla osób, które obdarzyły Instytut zaufaniem i podzieliły się własnymi materiałami, dokumentami po swoich bliskich czy – co również się zdarza – archiwaliami, które przypadkowo trafiły w ich ręce. Jesteśmy niezmiernie dumni, że tyle osób wybrało właśnie Instytut na miejsce zdeponowania domowych skarbów.

Z okazji tego święta Archiwum IPN pragnie przybliżyć najciekawsze nabytki z każdej jednostki terenowej IPN ofiarowane przez naszych Darczyńców w formie modeli 3D.

***

Różaniec z więziennego chleba

W styczniu 2007 r. zasób archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy został wzbogacony o niezwykle cenny dar, jakim jest różaniec z chleba wykonany przez uwięzionych działaczy „Solidarności” w więzieniu w Potulicach. Wraz z innymi pamiątkami z okresu internowania przekazał go osobiście Jan Perejczuk.

Życie Jana Perejczuka (ur. 1942) naznaczone jest potrzebą ciągłej aktywności na polu politycznym oraz społecznym. Latem 1980 r. zaangażował się on w organizację strajków w swoim ówczesnym miejscu pracy. Funkcjonował w bydgoskich strukturach „Solidarności”. Za swoje opozycyjne zaangażowanie został internowany na początku stanu wojennego i przez prawie rok był przetrzymywany w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach oraz Strzebielinku. Po wyjściu na wolność włączył w działalność wówczas zdelegalizowanej „Solidarności”. Upadek komunizmu nie spowodował zakończenia jego aktywności. Od 1989 r. udzielał się, jako samorządowiec oraz działacz społeczny, w budowę struktur państwa demokratycznego. W 2019 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

***

Dla zaangażowanych w projekt Archiwum Pełne Pamięci osób obowiązki z nim związane stały się codzienną pracą, która w naturalny sposób przedzierzgnęła się w pasję, ale i powinność, by w jak najlepszy możliwy sposób zabezpieczyć materialne ślady historii dla przyszłych pokoleń. Słuchamy naszych darczyńców, spotykamy się z nimi, opiekujemy się ich archiwami, stając się strażnikami pamięci losów pojedynczych osób czy rodzin wpisujących się w dzieje całego naszego Narodu.

Jeszcze raz – serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie!

 

do góry