Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia medali Reipublicae Memoriae Meritum – Bydgoszcz, 15 grudnia 2023

Medale wręczył Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, dr Marek Szymaniak.

W uroczystości uczestniczył Zastępca Dyrektora IPN Gdańsk, Waldemar Szulc oraz Naczelnik Bydgoskiej Delegatury IPN, Edyta Cisewska.

Oddaję Wam szacunek, za to co robicie. Mam nadzieję, że nadal będziemy wspólnie pielęgnować pamięc o historii.  - mówił Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, dr Marek Szymaniak. 

Medalem Reipublicae Memoriae Meritum Instytut Pamięci Narodowej honoruje tych, którzy działają na rzecz trwałego upamiętniania wydarzeń i postaci z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspierają IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Medale otrzymali:

złoty medal - Hanna Sowińska - historyk, archiwista, z zawodu dziennikarka. Od lat popularyzuje postać Mariana Rejewskiego, genialnego matematyka i kryptoanalityka, rodem z Bydgoszczy, który pierwszy złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. W latach 2004 – 2005 brała udział w organizacji dwóch międzynarodowych konferencji poświęconych Enigmie i Marianowi Rejewskiemu. Jej wywiad-rzeka z Panią Janiną Sylwestrzak, córką Mariana Rejewskiego, ukazał się w książce pt. „Zycie Enigmą pisane”. Jest też pomysłodawczynią muralu z postacią „pogromcy Enigmy” na ścianie kamienicy przy ul. Gdańskiej 10. Bierze udział w lekcjach historii w bydgoskich szkołach. Od trzech dekad współpracuje z Bydgoską Rodziną Katyńską. Jest również autorką cyklu biogramów powstańców warszawskich.

srebrny medal - Zygmunt Krzemień - inicjator upamiętnienia ofiar ludobójstwa tzw. Zbrodni Wołyńskiej wraz z tablicą edukacyjną o zbrodni ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej II RP Genocidium Atrox w Grudziądzu. W każdą rocznicę Zbrodni Wołyńskiej organizuje we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej uroczystości w Grudziądzu. W 2016 r. przeprowadził prace związane z budową obelisku w Lipinkach poświęconego Żołnierzowi Niezłomnemu Janowi Sikorskiemu. Jako przewodniczący budowy Pomnika Niepodległości w Lipinkach organizował prace związane z budową upamiętnienia.

brązowy medal - Tadeusz Antkowiak - członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działający przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Organizator obchodów rocznic internowania w specjalnym obozie internowania w Chełmnie. Członek i założyciel stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”. Inicjator i współtwórca pomnika w Bydgoszczy oraz innych upamiętnień dotyczących internowania w specjalnych obozach wojskowych w czasie stanu wojennego.

brązowy medal - Marek Biernacki - od 2 lat współpracuje z Referatem Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy, cyklicznie współorganizuje spotkania edukacyjne, nawiązujące do rocznic historycznych oraz organizuje wernisaże wystaw IPN z udziałem pracowników IPN.

Medal przyznawany jest instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym, które:

  • pracują na rzecz zachowania pamięci o: 
    a) ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
    b) patriotycznych zmaganiach Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem,
    c) czynach obywateli dokonywanych na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej
  • angażują się w inicjatywy społeczne mające na celu trwałe upamiętnianie wydarzeń z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wybitnych obywateli zasłużonych w walce o niepodległość Państwa Polskiego,
  • wspierają IPN w działalności naukowej, edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej dotyczącej szczególnie ważnych wydarzeń z historii najnowszej,
  • prowadzą społeczną opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi w kraju i poza granicami.

Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.

Z inicjatywą nadania medalu mogą wystąpić członkowie komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych i zawodowych. Do zgłoszenia wystarczy przesłanie wypełnionego formularza do właściwego miejscowo oddziału IPN. Wnioskodawca podczas zbierania danych osobowych od kandydata zobowiązany jest do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

do góry