Nawigacja

Aktualności

Nie żyje Barbara Spudych, działaczka bydgoskiej "S" i opozycji antykomunistycznej w PRL

Barbara Spudych, członkini harcerskiej organizacji samokształceniowej "Rodzinka" z przełomu lat 40. i 50., w wieku 16 lat skazana na 3 lata więzienia, działaczka NSZZ "Solidarność", w latach 80. współredaktorka podziemnego pisma "W drodze", w maju 1983 r. aresztowana razem z mężem i nastoletnim synem.

Barbara Spudych będąc uczennicą szkoły średniej należała do młodzieżowej organizacji niepodległościowej „Rodzinka” rozpowszechniającej idee przedwojennego harcerstwa i działającej na terenie Bydgoszczy w 1951 r.  Za powyższe została aresztowana postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z dnia 23.11.1951 r. i skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 23.05.1952 r. na 1 rok pozbawienia wolności. Była osadzona w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i więzieniu w Fordonie. Zwolniona z więzienia w dniu 23.11.1952 r.

W latach 1956-1960 w związku z podejrzeniem o dalsze utrzymywanie kontaktów z członkami byłej organizacji i rozpowszechnianie nielegalnych ulotek była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Szczecinie (podczas odbywania nauki w technikum w Szczecinie) i Bydgoszczy.

Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo - Lekarskiej w Bydgoszczy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność wydawniczą i kolportażową nielegalnych pism związkowych na terenie Bydgoszczy. Pod koniec 1982 r. wraz z mężem Alfonsem i synem Krzysztofem założyła nielegalne pismo „W Drodze”, którego była redaktorką i autorką tekstów. W dniu 8.05.1983 r., po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania, podczas którego Służba Bezpieczeństwa zarekwirowała cały nakład wydawanego pisma „W Drodze” wraz ze sprzętem poligraficznym, została zatrzymana i tymczasowo aresztowana postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 9.05.1983 r. Była przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Została zwolniona z więzienia w dniu 27.07.1983 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 25.07.1983 r., a prowadzone przeciwko niej postępowanie zostało umorzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 19.08.1983 r. na mocy ustawy o amnestii.

Po wyjściu z więzienia kontynuowała działalność opozycyjną i nadal zajmowła się się drukowaniem i kolportowaniem ulotek, pism i innych podziemnych wydawnictw.

W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1986.

W 2018 r. postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018 Barbara Spudych została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

https://ipn.gov.pl/kwi/uroczystosci/10492,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Bydgoszcz-19-listopada-2018.html

do góry