Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Niemiecki obóz przesiedleńczy w Smukale (1941-1943)” – Bydgoszcz, 21 listopada 2023

21 listopada 2023 r. w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy odbyła się promocja książki „Niemiecki obóz przesiedleńczy w Smukale (1941-1943)”. W wydarzeniu uczestniczył autor – dr Mateusz Maleszka. Spotkanie poprowadził dr Tomasz Ceran, kierownik Referatu Badań Historycznych.

 

Publikacja opisuje funkcjonowanie i znaczenie niemieckiego obozu przesiedleńczego w Smukale koło Bydgoszczy w latach 1941-1943 jako elementu niemieckiej polityki ludobójczej realizowanej na terenie Pomorza Gdańskiego w czasie II wojny światowej. Jej częścią jest lista imienna 334 osób, które zmarły w obozie. 

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego: II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939-1944/45

Seria: Publikacje Delegatury IPN w Bydgoszczy, tom 1

Zob. więcej ►

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/190671,Niemiecki-oboz-przesiedlenczy-w-Smukale-1941-1943.html

 

do góry