Nawigacja

Aktualności

Inauguracja regionalnego projektu edukacyjnego „Poznajemy historię!” – Bydgoszcz, 24 listopada 2023

24 listopada 2023 r. w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy odbyła się uroczysta inauguracja regionalnego projektu edukacyjnego „Poznajemy historię!”. Słowo wstępne do uczestników wygłosiła naczelnik – Edyta Cisewska.

Projekt, przeznaczony dla klas policyjnych, organizowany jest we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

W ramach projektu młodzież podczas wykładów, prelekcji, wernisaży wystaw, konkursów i innych aktywności edukacyjnych, zdobywać będzie wiedzę historyczną dotyczącą między innymi:  

  • niemieckich i sowieckich zbrodni na narodzie polskim
  • Polskiego Państwa Podziemnego
  • antykomunistycznego podziemia niepodległościowego
  • reżimu komunistycznego w powojennej Polsce
  • dziejów Policji Państwowej.

Podczas pierwszego spotkania młodzież wysłuchała wykładu kierownika Referatu Edukacji Narodowej - Mirosława Sprengera nt. Zbrodni pomorskiej 1939. W drugiej części zajęć, które poprowadzili archiwiści: Robert Gonera, Anna Jakubowska, Karolina Marciniak, Mateusz Sewastianik i Mateusz Szłapaka, uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy, w tym z poszczególnymi procesami jakim podlegają materiały archiwalne w archiwum (gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie, digitalizacja). Zwrócono uwagę na różnorodność zgromadzonej dokumentacji ze względu na postać fizyczną, rodzaj dokumentacji oraz instytucje przekazujące materiały archiwalne. Całość zajęć uzupełniono prezentacją najciekawszych, a także nietypowych archiwaliów znajdujących się w archiwum Wydziału.

do góry