Nawigacja

Aktualności

I posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 9 lutego 2024

W dniu 9 lutego 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa utworzonego przy Oddziale IPN w Gdańsku. W siedzibie Delegatury IPN w Bydgoszczy odbyło się pierwsze posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, działającego przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący KOPWiM, prof. Janusz Trupinda dziękując za liczne przybycie zaproszonych gości. Następnie głos zabrał dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, dr Marek Szymaniak, który podkreślił, że zebrania lokalnych komisji dot. województwa pomorskiego oraz  województwa kujawsko-pomorskiego powinny odbywać się regularnie.

Głos zabrała Regina Dąbkowska, pracownik Referatu Upamiętniania Walk i  Męczeństwa Delegatury IPN w Bydgoszczy, która zaprezentowała zrealizowane upamiętnienia RUWiM w 2023 roku, m.in. odsłonięcie tablicy informacyjnej dot. niemieckiego obozu w Smukale i tablicy informacyjnej dot. powstańców wielkopolskich poległych w bitwie o Brzozę, zorganizowanie uroczystości pogrzebowych Mariana Olejniczaka w Bydgoszczy, Marii Turowskiej w Potulicach oraz żołnierzy Wojska Polskiego w Gródku, renowacja nagrobków powstańca styczniowego Napoleona Malickiego oraz powstańca wielkopolskiego Józefa Ludwiczaka, odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wiktora Rossę oraz zrealizowanie tablicy pamięci Leona i Janusza Barciszewskich.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie planów realizacji upamiętnień na 2024 rok, m.in.: wymiana tablicy pamiątkowej w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wielkim Czystem, upamiętnienie w formie pomnika ofiar zbrodni ukraińskiej dokonanej 9 marca 1944 r. w miejscowości Szerokie Pole, który miałby powstać przed kościołem w miejscowości Gąski, pow. Gniewkowo, a także renowacja pomnika 16. Pułku Ułanów na osiedlu Błonie w Bydgoszczy.

Pan Jacek Tarczewski na ręce dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku przekazał podziękowania Prezesowi IPN dr. Karolowi Nawrockiemu oraz dyrektorowi Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adamowi Siwkowi za upamiętnienie Piotra Bartoszcze w Inowrocławiu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, dr Marek Szymaniak, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy, Edyta Cisewska, pracownicy IPN oraz Tadeusz Antkowiak, Sebastian Bartkowski, Piotr Kostyło, Przemysław Olstowski, Hanna Sowińska, Marcin Swaczyna, Jacek Tarczewski i Janusz Trupinda.

 

 

  • I posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 9 lutego 2024
  • I posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 9 lutego 2024
  • I posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 9 lutego 2024
  • I posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 9 lutego 2024
  • I posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 9 lutego 2024
  • I posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 9 lutego 2024
  • I posiedzenie komisji ds. województwa kujawsko-pomorskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Delegaturze IPN w Bydgoszczy - Bydgoszcz, 9 lutego 2024
do góry