Nawigacja

Książki – Bydgoszcz

Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim (1946–1947)

Kamila Churska-Wołoszczak, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim (1946–1947), Bydgoszcz-Gdańsk 2014, 311 s., seria oddz., t. 47 

Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego to wydarzenia, które służyły stworzeniu pozorów legitymizacji komunistycznej władzy zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Komuniści, zdając sobie sprawę z nikłego poparcia społecznego,które w żaden sposób nie przełożyłoby się na pozytywny rezultat wyborczy, mając jednocześnie do dyspozycji administrację publiczną, tajną policję polityczną iwojsko, dopuścili się różnego rodzaju nadużyć i malwersacji, które sprawiły, iż zarówno referendum, jak i wybory nie spełniły standardów demokratycznych. Oszustwa te sprowadzały się z jednej strony do przygotowania systemu i aparatu fałszerstw wyborczych, z drugiej natomiast do zastraszenia przeciwnika politycznego i tej grupy społeczeństwa, która go popierała. […] Referendum traktowano jako sprawdzian sił i możliwości przed ważniejszym głosowaniem,którym były wybory. Z tego względu, chociaż mechanizm działania był podobny, całe przedsięwzięcie przeprowadzono o wiele „sprawniej” i „skuteczniej”.

 Fragment Podsumowania

***

Kamila Churska-Wołoszczak (ur. 1983)– absolwentka politologii Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu KazimierzaWielkiego w Bydgoszczy, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy. Autorka artykułów naukowych: Wybory1989 r. w bydgoskiej i włocławskiej prasie partyjnej, [w:] Wolne media? Środowisko dziennikarskie w1989 r., red. P. Szulc, T. Wolsza, Szczecin – Warszawa 2010; Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r. w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” 2013, t. 34; Terror i propaganda – działania aparatu represji wobec PSL w województwie pomorskim w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego [w:] Polska w XXwieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych, red. T.Kuczur, T. Wolsza, Bydgoszcz 2013; Prasa województwa pomorskiego w okresie referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 1.

Publikacja jest 47 tomem wydanym w ramach oddziałowej serii wydawniczej gdańskiego oddziału IPN.

 

Gdzie kupić publikacje:

Bydgoszcz

do góry