Nawigacja

Książki – Bydgoszcz

„Zwycięska dekada”. Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” w ikonografii (1980–1990)

Kamila Churska, Katarzyna Maniewska, Krzysztof Osiński, „Zwycięska dekada”. Region Bydgoski NSZZ „Solidarność” w ikonografii (1980–1990), Bydgoszcz 2010, 214 s.

Nakład wyczerpany

Na ponad dwustu stronach albumu zostały w atrakcyjnej, nowoczesnej formie przedstawione wydarzenia z pierwszych dziesięciu lat funkcjonowania NSZZ „Solidarność” w Regionie Bydgoskim. „Zwycięska dekada” została zaprezentowana w dwudziestu pięciu rozdziałach – począwszy od Sierpnia '80, poprzez m.in. Bydgoski Marzec '81 r., obchody pierwszej rocznicy Sierpnia 1980 r., stan wojenny, okres odbudowy Związku, a na wyborach czerwcowych i II Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” w roku 1989 kończąc. Czytelnik znajdzie ponadto fotografie czy przedruki wybranych czasopism podziemnych, zdjęcia prezentujące codzienną działalność związkową, dokumentację fotograficzną pogrzebu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, liczne portrety działaczy Związku oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zajmujących się bydgoską „Solidarnością”.

Część z zamieszczonych w albumie fotografii została we wrześniu 2010 r. zaprezentowana w postaci plenerowej wystawy historycznej w Bydgoszczy.

W albumie zostały zaprezentowane materiały graficzne pochodzące ze zbiorów archiwalnych (Archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy) oraz muzealnych (Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), jak również z licznych zbiorów prywatnych.

Wydanie publikacji zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz.

do góry